Revisjon

Vår erfaringsbakgrunn fra små og mellomstore bedrifter gjør oss i stand til å forstå og bistå våre kunder i strategiske spørsmål, utredninger og beslutninger. Vi tilbyr blant annet:

  • Ordinær revisjon av årsregnskap og mellombalanser
  • Forenklet revisjon av regnskap
  • Revisjon av avviklingsoppgjør
  • Attestasjoner etter selskapslovgivning
  • Avtalte kontrollhandlinger
  • Generell økonomisk rådgivning

 

Kvalitet

Vi sikrer at revisjon og regnskap blir utført på en god og effektiv måte. Vår registrerte revisor med mange års erfaring innen revisjon, samt medarbeidere med høy utdannelse og kompetanse sikrer god tilgang på faglig ressurser både innen revisjon, rådgivning og regnskap. 

Rådgivende

Vi leverer økonomiske rådgivningstjenester til kunder lokalt, i Agder og resten av landet. Ved å kombinere de sterke ressursene våre fra regnskap og revisjon kan vi yte best mulig rådgivning tilpasset ditt behov.

Allsidig

Vi har bred faglig erfaring som er til nytte for helheten både for eier og selskapet.

Folkelig

Vi har en liketil og trivelig atmosfære som kommer kunden til gode ved at det skal være enkelt å ta en prat ved besøk på kontoret eller å ringe oss. Det er viktig for kunden at vi har forstått hva problemet er, slik at vi på best mulig måte være en del av løsningen

Trygghet

Du skal være trygg på at vi finner de beste løsningene for deg og ditt selskap, ved vårt genuine engasjement og vide erfaring. Vi er opptatt av å ivareta våre kunder og kunderelasjoner på en ryddig og profesjonell måte.