Regnskap

Det er ikke lovpålagt å ha regnskapsfører for noen selskap. Men ønsker du andre skal gjøre jobben med regnskapet ditt – bør du bruke autorisert regnskapsfører. En autorisert regnskapsfører er autorisert av Finanstilsynet. Krav gjelder både for å oppnå og for å beholde autorisasjonen. Du skal føle deg trygg på at du får et korrekt regnskap, hvor til enhver tid gjeldende regler og lover blir ivaretatt på beste måte for din bedrift. Vi tilbyr blant annet:

  • Utarbeidelse av årsregnskap med noter
  • Prosjektregnskap
  • Bokføring
  • Fakturering
  • Utarbeidelse av aksjonærregisteroppgaver og ligningspapirer
  • Innrapportering av merverdiavgift
  • Lønn
  • Generell økonomisk rådgivning

Kvalitet

Vi sikrer at revisjon og regnskap blir utført på en god og effektiv måte. Vår registrerte revisor med mange års erfaring innen revisjon, samt medarbeidere med høy utdannelse og kompetanse sikrer god tilgang på faglig ressurser både innen revisjon, rådgivning og regnskap. 

Rådgivende

Vi leverer økonomiske rådgivningstjenester til kunder lokalt, i Agder og resten av landet. Ved å kombinere de sterke ressursene våre fra regnskap og revisjon kan vi yte best mulig rådgivning tilpasset ditt behov.

Allsidig

Vi har bred faglig erfaring som er til nytte for helheten både for eier og selskapet.

Folkelig

Vi har en liketil og trivelig atmosfære som kommer kunden til gode ved at det skal være enkelt å ta en prat ved besøk på kontoret eller å ringe oss. Det er viktig for kunden at vi har forstått hva problemet er, slik at vi på best mulig måte være en del av løsningen

Trygghet

Du skal være trygg på at vi finner de beste løsningene for deg og ditt selskap, ved vårt genuine engasjement og vide erfaring. Vi er opptatt av å ivareta våre kunder og kunderelasjoner på en ryddig og profesjonell måte.